VAT: voucher to ani towar, ani usługa

Voucher nie mieści się ani w definicji towaru ani w definicji usług, a jedynie jest dokumentem uprawniającym do uzyskania określonego świadczenia. W konsekwencji zatem, sama czynność wydania vouchera...

24.09.2014

NSA: luka nie może szkodzić podatnikowi

Wycofanie części wkładu ze spółki osobowej nie wiąże się z powstaniem przychodu podatkowego dla wspólnika. Tak wynika z wyroku NSA z 30 lipca 2014 r.

17.09.2014

VAT: bonus można udokumentować notą księgową

Producent może notą księgową dokumentować bonusy wypłacane klientom swoich klientów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 sierpnia 2014 r.

12.09.2014

Dochody z reklam na blogu można opodatkować ryczałtem

Od dochodów z tytułu udostępniania, poza działalnością gospodarczą, powierzchni na stronie internetowej zarządzanej przez osobę fizyczną można zapłacić podatek wg skali podatkowej lub zryczałtowanej...

09.09.2014