PIT: bez użytku prywatnego nie ma podatku

Osoba korzystająca z laptopa bądź smartfona swojego kontrahenta w celu wykonania umowy, nie uzyskuje przychodu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26...

20.02.2015

VAT: tam gdzie serwery, tam podatek

Usługi kolokacji spełniają warunek bezpośredniego związku z nieruchomością, więc powinny być opodatkowane w miejscu gdzie ta nieruchomość się znajduje. Tak wskazał NSA w wyroku z 18 listopada 2014 r.

16.02.2015

PIT: przychodem powiernika jest jedynie prowizja

Przychód ze sprzedaży powierniczej nie powinien być traktowany jako przysporzenie majątkowe powiernika. Przychodem powiernika jest jedynie prowizja, wynikająca z umowy zlecenia powierniczego. Tak...

13.02.2015

Akcyza od olejów smarowych zgodna z prawem UE

Przepisy unijne nie sprzeciwiają się nałożeniu przez państwo członkowskie na oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż napędowe i grzewcze, akcyzy wg reguł właściwych dla ujednoliconego...

13.02.2015

Fiskus: wirtualny seks to nie prostytucja

Przychody z rozbierania się przed kamerką internetową mogą być opodatkowane podatkiem dochodowym. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 stycznia 2015 r.

11.02.2015