W przedmiotowej sprawie podatniczka planuje zakup nieruchomości za oszczędności zgromadzone na rachunku bankowym. Pieniądze na jej zakup pochodzą z uprawiania przez nią nierządu przez okres ostatnich 9 lat. Uzyskane przychody nie zostały opodatkowane oraz nie zostało dokonane rozliczenie tych przychodów, nie złożono także zeznania podatkowego. Podatnika jest w stanie udokumentować, że pieniądze te faktycznie pochodzą z nierządu.

Podatniczka zapytała fiskusa czy środki pieniężne na pokrycie wydatków na zakup nieruchomości mogą podlegać opodatkowaniu, jako nieujawnione źródła przychodu stawką 75 proc., jeżeli zostały uzyskane z uprawiania nierządu.

Sama podatniczka uważa, że świadczenie usług seksualnych nie podlega opodatkowaniu. Fiskus się zgodził. Wskazał tu na art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. A przedmiotem prawnie skutecznej umowy nie mogą być zachowania, które ze swej istoty są sprzeczne z prawami przyrody, ustawą lub zasadami współżycia społecznego i w konsekwencji w ogóle nie mogą być określone w treści ważnej i wywołującej zamierzone skutki umowy. Są to czynności, które w żadnych okolicznościach i warunkach, jakie przepisy prawa przewidują dla zawarcia wolnej od wad umowy, nie mogą być przedmiotem stosunku cywilnoprawnego, nawet hipotetycznie. Tylko przychody wynikające z zachowań, które w żadnych okolicznościach nie mogą być zaakceptowane przez obowiązujący porządek prawny zostały wyłączone przez ustawodawcę spod działania ustawy o PIT.

Czynności wykonywane przez podatniczkę nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Tym samym nie mogą również podlegać PIT. W konsekwencji przychody z uprawiania nierządu mogą być traktowane, jako dochody „wolne od opodatkowania”. Do dochodów z tego tytułu nie znajduje bowiem zastosowanie art. 20 ust. 3 ustawy o PIT, który to artykuł traktuje o przychodach nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Tym samym wydatkowanie środków uzyskanych z uprawiania własnego nierządu na zakup nieruchomości nie będzie skutkować zastosowaniem 75 proc. stawki podatku, określonej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o PIT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 kwietnia 2015 r., sygn. akt IBPBII/1/4511-86/15/ASz, LEX nr 260786

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego