Interpretacją tą minister zmienił swoje dotychczasowe stanowisko wyrażone w interpretacji ogólnej z 30 lipca 2004 r.,(PP10-812-802/04/MR/1556PP), zgodnie z którą komornicy sądowi nie byli uznawani za podatników VAT, nie płacili zatem od wykonywanych przez siebie czynności podatku od towarów i usług.

Wydając nową interpretację minister uwzględnił orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące kwestii wyłączenia spod opodatkowania czynności wykonywanych przez komorników sądowych - wyrok w sprawie 235/85 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Holandii i wyrok w sprawie C-456/07 Karol Mihal przeciwko Danovy Urad Kosice V.

Książka "Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT. Komentarz" dostępna jest w księgarni internetowej Profinfo >>

Analizując tezy wynikające z orzeczeń TSUE i uregulowania zawarte w ustawie o komornikach stwierdził, iż komornik –wykonując w szczególności czynności egzekucyjne – prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT działając w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Jednocześnie, w celu umożliwienia dostosowania się do nowych zasad objał komorników ochroną prawną polegającą na zwolnieniu ich z obowiązku zapłaty VAT, z tytułu wykonywanych przez nich czynności za wynagrodzeniem do końca września 2015 r.

Ponadto, w komunikacie na swojej stronie, resort finansów poinformował, że rozpoczęto prace zmierzające do wprowadzenia szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego dla czynności wykonywanych przez komorników, tak aby obowiązek podatkowy powstawał dla tych czynności z chwilą otrzymania zapłaty. Ponadto w celu ułatwienia komornikom wypełniania nowych obowiązków planowane jest przygotowanie stosownych materiałów informacyjnych dotyczących obowiązków związanych z opodatkowaniem VAT wykonywanych przez nich czynności.

Interpretacja ogólna ministra finansów z 9 czerwca 2015 r., PT1.050.1.2015.LJU.19

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego