Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej w Katowicach z 18 maja 2015 r.

W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się przedsiębiorca, który jednoosobowo prowadzi działalność gospodarczą w branży IT. Póki co prowadzi tą działalność na rzecz jednego klienta. Chciałby jednak uzyskać wiedzę niezbędną do dotarcia i pozyskania większej liczby klientów. Planuje więc rozpocząć studia podyplomowe, w programie których znajdują się m.in. takie przedmioty, jak: skuteczna komunikacja, emocje w sprzedaży, sprzedaż, strategia sprzedaży, profesjonalne techniki sprzedaży, analizy rynku, kształtowanie relacji z klientami, zarządzanie zespołem sprzedażowym, negocjacje, narzędzia marketingowe, reklama oraz wskaźniki efektywności sprzedaży, pozwalające określić, czy obrana technika jest skuteczna. Zdobyta wiedza ma mu pozwolić zwiększyć liczbę swoich klientów.

Przedsiębiorca zapytał fiskusa, czy wydatki na studia, takie jak: koszty czesnego, podręczników i dojazdów stanowią podatkowy koszt uzyskania przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Sam uważa, że tak, ponieważ te studia dostarczą mu metod i narzędzi, które pozwolą na skuteczne dotarcie do szerokiego grona klientów, a w rezultacie na zabezpieczenie przychodów, uniezależnienie się od jednego ich źródła oraz zwiększenie tychże przychodów.

Fiskus się zgodził. Wskazał, że wydatki związane ze zdobywaniem, czy też podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów podyplomowych nie są ujęte w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Poza tym fiskus uznał wydatki na edukację, jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo. Poniesienie tych wydatków może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza. Fiskus uznał, że wydatki na kształcenie pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Fiskus zgodził się więc, aby wydatki ponoszone w związku z nauką na ww. studiach, takie jak czesne, opłaty za dojazdy, a także koszty związane z zakupem pomocy dydaktycznych (podręczniki), mogły co do zasady, stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Pomoce dydaktyczne, muszą być związane z przedmiotem studiów, realizacją podstaw programowych cyklu kształcenia oraz okresem nauki na studiach podyplomowych. Warunkiem jest też ich należyte udokumentowanie.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 maja 2015 r., sygn. akt IBPBI/1/511-228/15/ŚS, LEX nr 262266

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego