Wnioskodawca - przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z o. o., powstałej w trybie przekształcenia działalności prowadzonej przez osobę fizyczną. Działalność spółki z o.o. jest prowadzona od lipca 2013 r., wtedy również została zlikwidowana działalność przekształconej osoby fizycznej. W 2013 r. omyłkowo została zawyżona wysokość obrotu powodująca zwiększenia podstawy opodatkowania i podatku należnego. W związku z tym zaistniała konieczność wystawienia faktur korygujących.

Przedsiębiorca zwrócił się z pytaniem czy czy spółka jako następca prawny osoby fizycznej ma możliwość wystawienia i rozliczenia faktur korygujących do faktur wykazujących błędną wartość sprzedaży wygenerowaną przez osobę fizyczną w trakcie jej działalności.

Zobacz książkę  "Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, iż w opisanej sytuacji występuje sukcesja podatkowa określona w art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej, tj. sukcesja podatkowa w zakresie praw.

W związku z powyższym spółka jako następca prawny osoby fizycznej ma możliwość wystawienia faktur korygujących do faktur wykazujących błędną zawyżoną wartość sprzedaży wygenerowaną przez osobę fizyczną w trakcie jej działalności. Rozliczenia faktury korygującej należy dokonać za okres rozliczeniowy, w którym przedsiębiorca otrzyma potwierdzenie odebrania faktury korygującej przez nabywcę.

Interpretacja indywidualana Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 marca 2015 r., sygn. IPPP2/4512-10/15-4/M

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego