Dochód uzyskany z opcji menadżerskich podlega PIT

Przychód pracownika spółki z o.o. z tytułu nabycia instrumentu pochodnego w postaci opcji powinien zostać zakwalifikowany do przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT. Powstały...

24.07.2015

Samochody sprowadzone do demontażu także z akcyzą

Przeznaczenie nabytego samochodu osobowego do demontażu nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu jego wewnątrzwspólnotowego nabycia - wyjaśnił Dyrektor Izby...

23.07.2015

Brak znaków akcyzy nie wyklucza opodatkowania w PIT

Prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach bezprawia administracyjnego nie skutkuje uznaniem przychodów z tej działalności za przychody, do których nie stosuje się przepisów ustawy o podatku...

16.07.2015