CIT: wydatki na rodzinne pakiety firma wrzuci w koszty

Wydatki poniesione na zakup pakietów medycznych, w ramach których są zawarte świadczenia profilaktyki oraz medycyny zarówno dla pracowników, jak i członków ich rodzin stanowią koszty uzyskania...

17.06.2015

Transakcja wymiany udziałów nie podlega PCC

Zmiana umowy spółki związana z wniesieniem jako aportu udziałów w innej spółce kapitałowej (spółce zależnej), dających w niej większość głosów, w zamian za nowe udziały w spółce kapitałowej, nie...

16.06.2015

VAT: podnajem bez umowy nie wpływa na odliczenie

Fakt tymczasowej niemożności korzystania z lokali i niemożności ich podnajmowania, z uwagi na niezwrócenie ich przez dotychczasowego podnajemcę, nie może wywierać wpływu na prawo do odliczenia...

11.06.2015

VAT: gwarancja przychodów nie korzysta ze zwolnienia

Wskazanie, że strony zawarły umowę gwarancyjną nie wpływa na kwalifikację podatkową czynności, jako usługi gwarancyjnej skoro umowa nie jest związana z wadami czy ubytkami jakościowymi rzeczy ani z...

10.06.2015