CIT: wypłata dywidendy rzeczowej to nie sprzedaż

Przeniesienie prawa własności w drodze wypłaty z zysku (wypłaty dywidendy) nie jest zbyciem, w wyniku którego powstaje po stronie spółki przychód, gdyż wypłata z zysku w formie rzeczowej nie stanowi...

15.07.2015

VAT: transakcja za 1 zł nie musi obchodzić prawa

Transakcja za 1 zł nie musi obchodzić prawa jeżeli cena była uzasadniona względami ekonomicznymi, które miały towarzyszyć tej transakcji. Tak wskazał WSA w Rzeszowie w wyroku z 11 czerwca 2015 r.

13.07.2015

PIT: fiskus nie weźmie podatku za nocleg pracownika

Wartość finansowanych przez firmę noclegów i kosztów przejazdów do miejsca wykonywania pracy nie może zostać uznana za przychód pracownika. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w...

09.07.2015

Akcyza: obróbka metali też daje prawo do zwolnienia

Cynkowanie ogniowe należy zakwalifikować do procesów metalurgicznych, tym samym gaz wykorzystywany w tym procesie będzie podlegał zwolnieniu z akcyzy. Tak wskazał WSA w Bydgoszczy w wyroku z 22...

07.07.2015

VAT z tytułu aportu jest neutralny w CIT

Kwota podatku należnego wynikająca z faktury dokumentującej wniesienie aportu do spółki będzie stanowiła podatek należny, który nie stanowi przychodu. Tak wskazał WSA we Wrocławiu w wyroku z 20...

01.07.2015