Spółka, będąca podmiotem leczniczym, zadała pytanie organowi podatkowemu czy odpłatne świadczenie przez nią usług telemedycyny w zakresie e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry jest zwolnione od podatku VAT?
W odpowiedzi organ wyjaśnił, iż usługi telemedycyny nie są usługami w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. W związku z tym nie podlegają zwolnieniu z VAT
Spółka wniosła skargę do sądu administracyjnego.

Jej zdaniem opieka medyczna nie może być utożsamiana wyłącznie ze świadczeniami, które poprzedzane są diagnozą, bowiem ustawodawca w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011r. nr 112 poz. 654 ze zm.) w ramach opieki medycznej, wymienił profilaktykę, która z definicji nie wiąże się z diagnozowaniem schorzeń, a jedynie z zapobieganiem ich powstawaniu.

W ocenie spółki konsultacje w zakresie edukacji zdrowotnej mieszczą się w zakresie zwolnienia, jako opieka medyczna służąca profilaktyce.

WSA uznał, że spółka nie świadczy usługi opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Czytaj więcej>>>