Z wnioskiem o interpretację wystąpiła podatniczka, która zamierza wynajmować we własnym mieszkaniu dwa pokoje osobom poszukującym noclegów. Wynajem będzie sporadyczny (weekendowy) w miesiącach letnich. Najem nie będzie prowadzony w sposób zorganizowany. Podatniczka nie będzie prowadziła usług gastronomicznych i zatrudniała innych osób. Będzie to najem prywatny bez podpisywania umów najmu.

Wątpliwości dotyczyły tego, czy przychody z opisanego najmu wnioskodawczyni może rozliczyć jako osoba fizyczna stawką 8,5 proc. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czy będą to przychody z działalności gospodarczej.

Dyrektor IS w Bydgoszczy potwierdził, że opisane we wniosku czynności najmu pokoi nie stanowią wykonywania działalności gospodarczej a osiągane przychody nie stanowią przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko.

W związku z powyższym przychody z tego tytułu, jako niespełniające warunków wskazanych w definicji działalności gospodarczej mogą stanowić odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodów. Przychody uzyskiwane z najmu pokoi mogą być więc opodatkowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) tej ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z tytułu najmu poza działalnością gospodarczą.

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2016 r., sygn. ITPB1/4511-1115/15/PSZ