Zasiłki z Wielkiej Brytanii są zwolnione z PIT

Bank nie może pobierać zaliczek na podatek dochodowy od otrzymywanych z Wielkiej Brytanii świadczeń - zasiłku dochodowego dla osób niezdolnych do pracy oraz składnika zapomogowego - stwierdził...

27.08.2015

PIT: za szkolenie bez umowy lekarz zapłaci podatek

Lekarz, któremu firma farmaceutyczna bez umowy sfinansuje wyjazd na zagraniczną konferencję, nie skorzysta ze zwolnienia podatkowego. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej...

17.08.2015

PIT: bez władzy rodzicielskiej nie ma ulgi

Podatnik ma prawo odliczyć ulgę na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską lub pełnił funkcję opiekuna prawnego lub sprawował opiekę, jako...

12.08.2015

PIT: kto donosem wojuje ten od donosu może "zginąć"

W sytuacji, gdy małżonkowie, między którymi istniała wspólność majątkowa, osiągnęli przychód z najmu, przy czym żaden z nich nie złożył pisemnego oświadczenia o opodatkowaniu całości dochodu...

11.08.2015

Nawet orzeczenie TSUE nie pokona przedawnienia

Wniosek o zwrot nadpłaty w VAT, złożony po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, jest bezskuteczny, nawet w sytuacji, gdy ta nadpłata powstała w wyniku orzeczenia Trybunału...

07.08.2015
 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski