VAT: zawarcie odrębnych umów pozbawia zwolnienia

Najem garażu, jako świadczenie niezależne i odrębne od usługi najmu lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23 proc. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach...

01.02.2016

PIT: nabycie to także wytworzenie

Podatnik, który obejmie udziały w spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci autorskich praw majątkowych do metodologii przeprowadzania transakcji internetowych, ma nie tylko przychód, lecz...

29.01.2016

VAT: prewspółczynnik nie dla muzeum

Muzeum, które w ramach swojej działalności wydaje bezpłatne bilety, nie musi stosować prewspółczynnika. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 12 stycznia 2016 r.

27.01.2016

CIT: zwrot podatku to nie dochód z udziału w zyskach

Wypłata środków stanowiących zwrot podatku od maltańskiego fiskusa nie będzie stanowić dla spółki dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych. Tak wynika z interpretacji indywidualnej...

20.01.2016

Bitcoin: nie ma zbycia, nie ma przychodu

Podatnik nie jest zobowiązany do wykazywania zerowego przychodu z tytułu praw majątkowych, gdy nie doszło do ich zbycia. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 21...

15.01.2016

Rejestracja to za mało, by odliczać VAT

Rejestracja jest czynnością o charakterze administracyjnym i nie przesądza o uzyskaniu statusu czynnego podatnika VAT. Tak wskazał WSA w Białymstoku w wyroku z 16 grudnia 2015 r.

14.01.2016