Wydatki na premie i nagrody są kosztem podatkowym

Naczelny Sąd Administracyjny nie wycofał się z opinii, że premie i nagrody wypłacane pracownikom z dochodów spółki po jej opodatkowaniu, stanowią koszt uzyskania przychodu. W uchwale z lutego 2016...

14.03.2016

Błąd fiskusa nie musi oznaczać racji wnioskodawcy

Uznanie przez sąd administracyjny określonej wykładni fiskusa za błędną wymaga prezentacji właściwego rozumienia określonego przepisu. Nie musi ono jednak być zgodne z oceną prawną stanu faktycznego...

10.03.2016

MF wyjaśnia przepisy dotyczące podatku bankowego

Minister finansów wydał interpretację ogólną w sprawie stosowania przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej przepisów ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, w zakresie...

09.03.2016

Podwyższone koszty muszą wynikać z umowy

Podatnik w związku z brakiem podziału wynagrodzenia określonego w umowie o pracę na wynagrodzenie związane z przekazaniem majątkowych praw autorskich oraz pozostały czas pracy, nie będzie mógł...

04.03.2016

WSA: tylko producent rolny otrzyma zwrot akcyzy

Prawo do ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego uzależnione jest od posiadania przez producenta rolnego gospodarstwa rolnego w dniu 1 lutego danego roku. Tak wskazał WSA w Opolu w wyroku z 10...

04.03.2016

Zbiornik LPG to budowla, która podlega opodatkowaniu

Nie można instalacji zbiornikowej na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości rozbijać na części budowlane i techniczne, skoro istotą obiektu budowlanego jest jego kompletność. Tak wskazał...

01.03.2016

PIT: bez współzawodnictwa nie ma preferencji

Jeżeli nagrody przyznawane przez klub sportowy zawodnikom lub trenerom nie są wynikiem bezpośredniej rywalizacji, lecz są a pochodną wyników drużyny i współczynnika udziału w nagrodzie to klub musi...

23.02.2016