Błąd fiskusa nie musi oznaczać racji wnioskodawcy

Uznanie przez sąd administracyjny określonej wykładni fiskusa za błędną wymaga prezentacji właściwego rozumienia określonego przepisu. Nie musi ono jednak być zgodne z oceną prawną stanu faktycznego...

10.03.2016

MF wyjaśnia przepisy dotyczące podatku bankowego

Minister finansów wydał interpretację ogólną w sprawie stosowania przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej przepisów ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, w zakresie...

09.03.2016

Podwyższone koszty muszą wynikać z umowy

Podatnik w związku z brakiem podziału wynagrodzenia określonego w umowie o pracę na wynagrodzenie związane z przekazaniem majątkowych praw autorskich oraz pozostały czas pracy, nie będzie mógł...

04.03.2016

WSA: tylko producent rolny otrzyma zwrot akcyzy

Prawo do ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego uzależnione jest od posiadania przez producenta rolnego gospodarstwa rolnego w dniu 1 lutego danego roku. Tak wskazał WSA w Opolu w wyroku z 10...

04.03.2016

Zbiornik LPG to budowla, która podlega opodatkowaniu

Nie można instalacji zbiornikowej na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości rozbijać na części budowlane i techniczne, skoro istotą obiektu budowlanego jest jego kompletność. Tak wskazał...

01.03.2016

PIT: bez współzawodnictwa nie ma preferencji

Jeżeli nagrody przyznawane przez klub sportowy zawodnikom lub trenerom nie są wynikiem bezpośredniej rywalizacji, lecz są a pochodną wyników drużyny i współczynnika udziału w nagrodzie to klub musi...

23.02.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski