PIT: poniesienie kosztu to także zmniejszenie aktywów

Nie ma przeszkód, aby uznać przeniesienie prawa do żądania należnych odsetek za poniesiony koszt, jeżeli czynność ta jest podejmowana w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia...

12.11.2015