Wywłaszczony ma 5 lat na kupno lokalu bez PCC

W przypadku gdy podatnik nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, jako były właściciel nieruchomości wywłaszczonej, któremu przyznano odszkodowanie, a nie przyznano nieruchomości...

30.12.2015

CIT: niezawinioną stratę można wrzucić w koszty

Stwierdzone straty mogą zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów, jeżeli powstały niezależnie od woli podatnika, a więc są niezawinione. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach...

24.12.2015

PIT: odsetki to nie odszkodowanie

Nie można też przyjąć, że odsetki są odszkodowaniem sensu stricto i jako takie objęte są zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych przewidzianym dla odszkodowania.

22.12.2015
 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski