Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który zajmuje się wynajmem lokali własnych. Przedsiębiorca zapytał fiskusa, czy sprzedaż znaczków pocztowych wycofanych z obiegu, które od 45 lat zbierał w ramach realizacji swojego "hobby", podlega opodatkowaniu PIT. Nabywanie ani następnie posiadanie znaczków nie było powiązane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Przedmioty te stanowią wyłącznie jego prywatny majątek. Podatnik podkreślił, że na niektóre znaczki nie posiada jednak żadnego dowodu zakupu. Ostatni znaczek kupił ponad sześć miesięcy temu. Żaden ze znaczków należących do kolekcji nie był nabywany w zamiarze jego dalszej odsprzedaży. Przeciwnie, zamiarem przedsiębiorcy było gromadzenie jak największej i jak najokazalszej kolekcji. Cel w istocie zrealizował, zgromadził znaczną ilość znaczków. W związku z pogorszeniem się jego sytuacji finansowej postanowił zbyć zgromadzone znaczki za pośrednictwem aukcji internetowych.

Zdaniem przedsiębiorcy, jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz ruchoma nabyta na cele prywatne w okresie 45 lat, a ostatni zakup nastąpił ponad sześć miesięcy temu, to nie stanowi źródła uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie będzie skutkowała obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego.
Fiskus się zgodził. Uznał, że sprzedaż znaczków wchodzących w skład kolekcji – w związku z tym, że zostanie dokonana po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie – nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie będzie skutkowała obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 lutego 2016 r., ITPB1/4511-1288/15/AK, LEX 300384

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł