Sprawa dotyczyła prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu najmu budynków mieszkalnych oraz opodatkowania nieodpłatnego udostępnienia lokali pracownikom. Chodziło o firmę produkcyjną, która wynajęła cały budynek i przeznaczyła go na potrzeby mieszkaniowe swoich pracowników. W ten sposób zapewniła sobie możliwość zatrudniania odpowiednio wykwalifikowanych pracowników także z innych rejonów kraju. Firma zapytała fiskusa czy przysługuje jej prawo do odliczenia VAT z wystawionych przez wynajmującego faktur dokumentujących czynsz za najem budynku oraz czy nieodpłatne udostępnienie lokali mieszkalnych pracownikom stanowi czynność opodatkowaną VAT.

Firma uważa, że przysługuje jej prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących czynsz za najem, ponieważ usługi te związane są z działalnością opodatkowaną VAT. Poza tym w jej ocenie nieodpłatne udostępnienie lokali mieszkalnych jej pracownikom nie stanowi czynności opodatkowanej VAT.

Fiskus nie zgodził się jedynie w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Zdaniem organu świadczona usługa wynajmu na cele mieszkaniowe pracowników korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Najem nieruchomości następuje na cele mieszkaniowe pracowników. Cel najmu pozostaje mieszkaniowy, mimo że pracownicy nie wynajmują lokali bezpośrednio od wynajmującego. A na każdym etapie wynajmowania lokalu mieszkaniowego z przeznaczeniem go wyłącznie na cele mieszkaniowe można stosować ww. zwolnienie od podatku VAT.

Spór dotyczył więc tego czy wynajem lokali mieszkalnych firmie w celu zaspokojenia potrzeb mieszkalnych jej pracowników stanowi czynność zwolnioną z opodatkowania i w konsekwencji czy faktury dokumentujące takie transakcje nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.

Sprawa ostatecznie trafiła do WSA w Warszawie. Zdaniem sądu fiskus nie ma racji. W ocenie sądu kluczowe znaczenie w przedmiotowej sprawie ma odpowiedź na pytanie, czy firma wykorzystuje wynajmowane lokale na cele mieszkaniowe. Odpowiedź ta z przyczyn oczywistych musi być negatywna. Firma jest bowiem podmiotem gospodarczym i ze swej istoty nie ma potrzeb mieszkaniowych. Jedyne potrzeby i jakie realizuje wynajmując przedmiotowe lokale mieszkalne są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Oddając te lokale swoim pracownikom czyni to na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Usługi takie nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, w następstwie czego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej. W konsekwencji w ocenie Sądu nieprawidłowe jest stanowisko fiskusa, że faktury dokumentujące wynajem lokali mieszkalnych na rzecz firmy nie będą stanowiły podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku.

Wyrok WSA w Warszawie z 11 lutego 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 473/15

 

Dowiedz się więcej z książki
Najem nieruchomości a podatki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł