Sprzedaż szablonów stron www bez zaliczki na PIT

Przychód z tytułu sprzedaży szablonów stron internetowych jest przychodem z praw majątkowych. W odniesieniu do tego rodzaju dochodów przepisy ustawy o PIT nie przewidują obowiązku uiszczania zaliczek...

28.09.2015

Zawieszenie działalności nie wyklucza PIT-36

Podatnik, który zarejestrował działalność gospodarczą, ale nigdy jej nie prowadził, a jednocześnie był zatrudniony jako pracownik, powinien złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 - wyjaśnił...

22.09.2015

PIT: odprawa nie jest odszkodowaniem

Istoty odprawy nie należy doszukiwać się w twierdzeniu, że tego typu świadczenie jest odszkodowaniem, czyli naprawieniem szkody lub straty, jaką pracownik poniósł w związku z pozbawieniem go...

22.09.2015

PIT: pracownik nie płaci podatku za nocleg w hotelu

Ponoszenie przez pracodawcę wydatków w celu zapewnienia noclegów pracownikowi jest świadczeniem poniesionym w interesie pracodawcy, ponieważ to jemu przynosi konkretną i wymierną korzyść w postaci...

15.09.2015