Sprawa dotyczyła opodatkowania umowy zamiany. Chodziło o przedsiębiorcę, który swoje produkty i usługi sprzedaje między innymi odbiorcom w Arabii Saudyjskiej i do momentu uzyskania od nich zapłaty posiada względem odbiorców wierzytelności handlowe. W celu uzyskania finansowania przedsiębiorca zamierza zbywać wierzytelności handlowe i w ten sposób uzyskać środki finansowe jeszcze przed upływem terminu płatności wierzytelności handlowych. Jednak z uwagi na to, że sprzedaż wierzytelności dłużników pochodzących z Arabii Saudyjskiej naruszałaby zasady szariatu, przedsiębiorca zamierza zawierać umowy zamiany, na mocy których będzie przenosił na holenderskiego kontrahenta wierzytelności, w zamian za towary handlowe. Przedsiębiorca oraz jego holenderski kontrahent są podmiotami powiązanymi. Na skutek zawieranych transakcji nie nastąpi przemieszczenie towarów handlowych. Fizycznie będą zlokalizowane w magazynie poza terytorium UE. Miejsce zawarcia umowy zamiany będzie znajdować się poza terytorium Polski. Powstałe dla przedsiębiorcy wierzytelności z tytułu zbycia produktów i usług na rzecz odbiorców w Arabii Saudyjskiej są wykonywane na terytorium RP (a nie poza jej granicami).

Przedsiębiorca zapytał fiskusa, czy umowa zamiany nie będzie podlegała PCC. Zdaniem przedsiębiorcy umowa zamiany nie będzie podlegała PCC, ponieważ on, jako jedna ze stron umowy zamiany podlega opodatkowaniu VAT.

Fiskus się nie zgodził. Zdaniem organu tylko zbycie wierzytelności, jakie przysługują przedsiębiorcy, podlega regulacjom podatku od towarów i usług. Zatem tylko w tym zakresie czynność zamiany jest objęta uregulowaniami dotyczącymi podatku od towarów i usług. Natomiast takiemu uregulowaniu nie podlega nabycie – w wyniku zamiany – przez przedsiębiorcę towarów. Nabycie tychże towarów nie podlega także opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej. A zatem w tym zakresie czynność zamiany będzie rodzić obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 marca 2016 r., sygn. akt IBPB-2-1/4514-457/15/AD, LEX nr 302378

Dowiedz się więcej z książki
Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł