Urzędniku, trzymaj się przepisów o VAT!

Organy podatkowe dysponują różnymi instrumentami w celu sprawdzenia zasadności zwrotu podatku VAT. Mogą też, w myśl art. 273 dyrektywy 2006/112/WE, poza obowiązkami wymienionymi w tytule XI-tej...

16.06.2015

Podatnik oszust przez domniemanie złej wiary

Od dnia akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 r., Polska zobowiązana jest przestrzegać prawa unijnego. Oznacza to, że przepisy krajowe powinny być...

12.06.2015

Coraz krótsza lista rajów podatkowych

Kilka krajów, głównie z rejonu Karaibów, ale także Gibraltar zostało skreślonych z listy rajów podatkowych. Transakcje z podmiotami zarejestrowanymi w nich nie powinny już budzić takich podejrzeń...

11.06.2015

Sprawdź czy od 1 lipca odliczysz VAT od paliwa

Zasady odliczania VAT od zakupu paliwa są szczególne. Uległy one zmianie 1 kwietnia 2014 r., ale aż do końca czerwca br. obowiązują w tym zakresie regulacje przejściowe będące źródłem wielu...

08.06.2015

Prezenty dla pracowników mają skutki podatkowe

Wiele firm coraz częściej decyduje się wręczyć swoim pracownikom prezenty, jako sposób premiowania, motywacji bądź wsparcia. W zakres pojęcia prezent dla pracownika mogą wchodzić różnorodne towary...

03.06.2015

Nie będzie obowiązkowej korekty kosztów podatkowych

Podatnicy nie będą mieli obowiązku zmniejszać kosztów uzyskania przychodów o zaliczone do nich, lecz niezapłacone w określonych przepisami terminach kwoty - wynika z projektu nowelizacji Ordynacji...

01.06.2015

Zasady korygowania przychodu w CIT

W praktyce podatkowej niejednokrotnie pojawia się konieczność zmiany wykazanego uprzednio przychodu. Przepisy podatkowe w żaden sposób nie normują zagadnienia korekty przychodu w CIT, więc podatnicy...

27.05.2015

Rzetelny proces podstawowym prawem podatnika

Prawo podatnika do rzetelnego procesu należy zaliczyć do praw podstawowych, ponieważ ma ono umocowanie w przepisach konstytucyjnych i międzynarodowych takim mottem opatruje dr Artur Mudrecki, sędzia...

27.05.2015

Remedium na wyłudzenia to obniżka stawki VAT

Odwrócona stawka VAT utrudnia wyłudzanie tego podatku, ale ma też wady - budżet uzyskuje pieniądze z opóźnieniem albo wcale; dlatego najlepszą metodą na wyłudzenia jest obniżenie stawki VAT - mówi...

26.05.2015