Według badania międzynarodowej firmy doradczej KPMG, z roku na rok rośnie liczba osób składających PIT przez internet (45 proc.) oraz korzystających z programów komputerowych do przygotowania rocznego zeznania podatkowego (71 proc.). Zdaniem Andrzeja Marczaka, doradcy podatkowego, partnera w KPMG w Polsce, prawie 60 proc. podatników twierdzi, że samodzielnie wypełnia zeznanie podatkowe, bo przestało być to trudne.

Na wzrost liczby osób korzystających z e-Deklaracji wpływa dostępność wielu programów komputerowych dołączonych do gazet, dostępnych w Internecie, a także na portalu podatkowym wchodzącym w skład serwisu Ministerstwa Finansów. Ta tendencja prawdopodobnie utrzyma się w przyszłych latach, ponieważ społeczeństwo staje się coraz bardziej zinformatyzowane. Polacy częściej decydują się na wypełnienie deklaracji PIT bez pomocy innych osób również dlatego, że ustawa podatkowa w zakresie rozliczeń nie jest już tak skomplikowana. Mniejsza jest również liczba ulg podatkowych w porównaniu z ubiegłymi latami.

- Mamy nadzieję, że coraz więcej rozliczeń podatkowych będzie dokonywana za pośrednictwem Internetu, jak przystało na XXI wiek. Z pewnością z tej formy skorzysta duża część podatników, ponieważ jest łatwa. W szybki i bezproblemowy sposób można kontrolować rozliczenia i wypełniać obowiązki podatkowe, mówi Andrzej Marczak.

Liczba osób rozliczających się z Urzędem Skarbowym przez internet rośnie z roku na rok. Odsetek ten jest najwyższy w grupie wiekowej 35-44 lat (aż 89 proc.), natomiast najniższy wśród osób powyżej 65 roku życia (49 proc.). Podatnicy w starszym wieku preferują tradycyjne formy rozliczenia, czyli złożenie zeznania bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym.

Fakt, że w tym roku 45 proc. podatników złożyło lub planuje złożyć zeznanie podatkowe przez internet, oznacza wzrost o pięć punktów procentowych w porównaniu z rokiem poprzednim. Dla porównania w 2009 roku ponad 300 tysięcy podatników wybrało tę formę rozliczenia, natomiast w 2014 roku już ponad 7 milionów. Przeprowadzone badania wskazują, że w tym roku ponad 8 milionów podatników rozliczy się z Urzędem Skarbowym, korzystając z e-Deklaracji.

- Czynnikiem wzrostu liczby podatników korzystających z e-Deklaracji może być likwidacja barier, które cały czas powodują w ludziach obawy przed wykorzystaniem tej formy rozliczeń. Niektórzy nie mają pewności, że zeznanie zostało złożone przez nich prawidłowo. To oznacza, że potrzebują w łatwiejszy sposób otrzymywać urzędowe poświadczenie odbioru. Powinny być także jeszcze bardziej przyjazne programy komputerowe, nie tylko sygnalizujące popełniane błędy, ale także krok po kroku podpowiadające każdy kolejny etap przygotowania zeznania, uważa ekspert z KPMG.

Zdaniem Andrzeja Marczaka, jeżeli Ministerstwo Finansów usprawni dostęp do wypełnionego wcześniej zeznania podatkowego (PFR), tzn. nie trzeba będzie podawać danych identyfikacyjnych dotyczących przychodu uzyskanego w ubiegłych latach, a jedynie informacje podstawowe, czyli imię, nazwisko, PESEL, NIP i datę urodzenia, to jeszcze więcej osób będzie składać zeznania przez internet.

- Zmniejszenie liczby identyfikatorów, które są potrzebne do składania zeznania poprzez portal podatkowy i rezygnacja z danych dotyczących naszych przychodów za lata poprzednie (obecnie za 2015 i 2014 r.), może również spowodować wzrost liczby osób rozliczających się przez internet, dodaje partner w KPMG w Polsce.