Podatnik, który nabyte towary i usługi wykorzystuje do celów mieszanych, o ile zechce skorzystać z przysługującego mu prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT w związku z ich wykorzystywaniem do wykonywania czynności opodatkowanych, będzie najpierw zobowiązany do stosownego obliczenia kwoty podatku naliczonego z uwzględnieniem prewspółczynnika, zwanego też preproporcją.

Przepisy o prewspółczynniku nie są jednak  oparte na prostych i jednoznacznych zasadach. Są także w wielu miejscach nieprecyzyjne i niejednoznaczne. W rezultacie istnieje wiele zagadnień, które z całą pewnością będą obszarem sporów interpretacyjnych toczonych nie tylko pomiędzy przedstawicielami doktryny, lecz także, a może przede wszystkim, pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi.

Zasady stosowania przepisów dotyczących odliczania podatku naliczonego od zakupów wykorzystywanych zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i innych celów, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r. przedstawia Joanna Pęczek-Czerwińska w książce "Prewspółczynnik odliczenia VAT naliczonego".

W opracowaniu omówiono przepisy ustawy nowelizującej z 9 kwietnia 2015 r., w tym m.in. następujące zagadnienia:

- cel wprowadzenia przepisów o prewspółczynniku,

- podmioty zobowiązane do stosowania preproporcji,

- przedmiotowy zakres stosowania przepisów o prewspółczynniku,

- kalkulację oraz sposoby określenia proporcji,

- preproporcję u podatników rozpoczynających działalność,

- system korekt.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla doradców podatkowych, księgowych, pracowników działów podatkowych i finansowych, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych jednostek budżetowych, spółek holdingowych oraz instytucji finansowych. Będzie przydatnym źródłem informacji dla pracowników stowarzyszeń, fundacji, uczelni, instytutów badawczych, a także instytucji kultury. Zainteresuje również teoretyków i praktyków prawa podatkowego.

Dowiedz się więcej z książki
Prewspółczynnik odliczenia VAT naliczonego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł