Nie spóźnij się z rozliczeniem PIT

Do końca akcji przyjmowania zeznań podatkowych za 2014 rok pozostało już niewiele dni. Podatnicy mają na to czas do 30 kwietnia. Osoby, które spóźnią się ze złożeniem zeznania, nie będą mogły...

14.04.2015

MF ogłosił średnią cenę miedzi i srebra w marcu

Resort finansów ogłosił średnie ceny miedzi i srebra w marcu 2015 r., które mają zastosowanie do obliczenia wysokości stawek podatku od wydobycia niektórych kopalin. Średnia cena tony miedzi wyniosła...

14.04.2015

Audytorzy dostali nowe zadania

Obowiązek złożenia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki opinii biegłego rewidenta potwierdzającej prawidłowość wyliczenia współczynnika intensywności zużycia energii nakłada na przedsiębiorstwa...

13.04.2015