Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza do polskiego systemu prawnego regulacje dotyczące opodatkowania zagranicznych dochodów spółek kontrolowanych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2015 r.

Zobacz: Zmiany w opodatkowaniu CFC wejdą w życie 1 stycznia 2015 r. >>

Na podatników zostanie nałożony obowiązek składania urzędom skarbowym odrębnego zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli podatnik będzie osiągał dochody z więcej niż jednej spółki zagranicznej kontrolowanej, zobowiązany będzie złożyć odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek.

W związku z nowymi regulacjami minister finansów przygotował dwa projekty rozporządzeń, które określają wzory formularzy:

- zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-CFC),

- zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-CFC).

Zeznania wskazują sposób obliczania podstawy opodatkowania i wysokość podatku z tytułu dochodów osiąganych z zagranicznej spółki kontrolowanej.