Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7 proc. Zgodnie z art. 146a pkt 2, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. stawka ta co do zasady wynosi 8 proc. Pod pozycją 186 załącznika nr 3 do ustawy wskazano „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” bez względu na symbol PKWiU.

Z powyższego wynika, że usługi w zakresie wstępu do klubów fitness mogą zasadniczo zmieścić się w zakresie stosowania obniżonej stawki podatku od towarów.