Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli kwota przysługującego z tytułu ulgi na dzieci odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej w zeznaniu PIT-36 i PIT-37, podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym, w granicach przysługującego limitu.

Zobacz: Sejm uchwalił przepisy zwiększające ulgę podatkową na dzieci >>

Formularz PIT/UZ ma na celu umożliwienie identyfikacji podatnika oraz urzędu skarbowego, do którego kierowane jest uzupełnienie oraz poprawnego obliczenia tej różnicy.

Rozporządzenie ministra finansów z 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzoru części uzupełniającej zeznania podatkowego składanego za rok 2014 (Dz. U., poz. 1673) wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r., a wzór ten będzie stosowany do uzyskiwanych dochodów lub poniesionych strat w 2014 r.