Jak poinformowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, funkcjonariusze jej delegatury w Katowicach 24 listopada 2014 roku zatrzymali na polecenie Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej dwoje właścicieli, a zarazem członków zarządu spółki, która w Europie środkowo-wschodniej jest jednym z liderów w produkcji pojazdów specjalistycznych. Oferta firmy obejmowała m.in. pojazdy specjalne dla służb mundurowych, w tym dla straży pożarnej, policji i wojska. Prokuratura przedstawiła im zarzuty: poświadczenia nieprawdy w dokumentach, wyłudzenia podatku VAT, prania brudnych pieniędzy, działania na szkodę spółki i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Śledztwo w tej sprawie toczy się od czterech lat i odbywa się we współpracy z Urzędem Kontroli Skarbowej w Katowicach. Jego przedmiotem jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2005 – 2011 posługiwała się fikcyjnymi fakturami VAT. Mechanizm nielegalnego procederu polegał na wystawianiu faktur za transakcję, które nie miały miejsca, wyszukiwaniu podmiotów zainteresowanych zakupem tak spreparowanych dokumentów, które następnie nowi właściciele wprowadzali do ewidencji księgowej. W ten sposób zaniżano podstawę opodatkowania, a tym samym wartość podatku VAT należnego Skarbowi Państwa.

Z ustaleń śledztwa wynika, że firma, której właścicieli właśnie zatrzymano, była jednym z podmiotów kupujących fikcyjne faktury. W okresie od 2005 do stycznia 2011 roku zarząd spółki przyjął faktury VAT nieodzwierciadlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych na ponad 13 mln złotych brutto. Tą metodą wprowadzono w błąd właściwe urzędy skarbowe co do faktycznych kosztów uzyskania przychodów, a z samej spółki wyprowadzono środki pieniężne pod pozorem regulowania płatności z tytułu fikcyjnych faktur VAT obciążających firmę.

Do tej pory w śledztwie zarzuty przedstawiono 19 osobom. Wobec dwójki zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.