Wzrosną koszty wytworzenia znaków akcyzy

We wtorek, 29 lipca br. resort finansów zaprezentował projekt zmiany rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, który obejmuje podniesienie kwot kosztów wytworzenia znaków...

31.07.2014

Piwo bez banderoli do końca 2016 r.

Wczoraj resort finansów zaprezentował projekt zmiany, która zakłada utrzymanie do 31 grudnia 2016 r. zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy niektórych wyrobów akcyzowych, w tym piwa.

30.07.2014

Wpis na listę agentów celnych bez egzaminu

Po wejściu w życie 10 sierpnia 2014 r. ustawy deregulacyjnej, wpis na listę agentów celnych będzie można uzyskać bez konieczności uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu w Ministerstwie Finansów....

30.07.2014

Hiszpanie zapłacą "podatek od Google"

Hiszpania reformuje prawo autorskie. Najwięcej kontrowersji budzi planowane wprowadzenie prawa do pobierania opłaty od każdego kto linkuje do treści w sieci - konstrukcja, którą media nazywają...

29.07.2014

Prawo do odliczenia i zwrotu VAT wciąż ewoluuje

Odliczenie i zwrot podatku naliczonego to podstawowe mechanizmy funkcjonowania VAT. Przyznanie tych uprawnień ma przy tym nie tylko znaczenie dla skutków tego podatku ocenianych w kraju, lecz także...

29.07.2014

Ostatni dzwonek na certyfikat księgowy

Po 10 sierpnia certyfikat księgowy nie będzie już potrzebny do usługowego prowadzenia ksiąg, ale nadal będzie poświadczał kwalifikacje zawodowe. Może więc okazać się przydatny przy poszukiwaniu...

29.07.2014

Dochody z kolejnych umów offsetowych bez podatku

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów, zwolnione z obowiązku zapłaty podatków dochodowych będą dochody uzyskane w następstwie realizacji 14 umów offsetowych zawartych pomiędzy Skarbem Państwa a...

29.07.2014

Kontrola skarbowa działa coraz skuteczniej

Wartość ujawnionych przez kontrolę skarbową uszczupleń podatkowych w pierwszym półroczu 2014 r. wyniosła 4 600 mln złotych - poinformował resort finansów. Dla porównania: analogiczny okres roku...

29.07.2014

Nowa ustawa o cenach zmieniła przepisy podatkowe

Od 25 lipca br. obowiązuje ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług, która zastąpiła obowiązującą blisko 13 lat ustawę o cenach. Wprowadzenie nowej ustawy miało też wpływ na zmiany w kilku...

25.07.2014

Akcyza niszczy branżę spirytusową

Natychmiastowej obniżki stawki akcyzy na wyroby spirytusowe o 20 proc. żąda od ministra finansów Krajowa Sekcja Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ Solidarność.

25.07.2014

Networking – siła rekomendacji

Doradca podatkowy

Indywidualne rozmowy o biznesie z przedsiębiorcami z różnych branż jednego regionu, wymiana wizytówek, a potem emocjonujące gry w stylu Jamesa Bonda to program jednego ze spotkań networkingowych....

25.07.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski