Wysokość cen jest wyższa od progów ustawowych, a zatem firmy wydobywające są zobowiązane odprowadzić podatek obliczony według wzoru, zgodnie z art. 7 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Wskaźniki powyższe zostały ogłoszone obwieszczeniem ministra finansów z 5 marca 2015 r. (Dz. Urz. MF poz. 16).

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego