Osoby zainteresowane elektroniczną formą rozliczenia powinny przynieść ze sobą dokumenty, które są niezbędne do prawidłowego wypełnienia zeznania rocznego czyli informacje sporządzane przez płatników, są to:

- PIT-11 otrzymany od zakładu pracy, zleceniodawcy czy organu zatrudnienia (np. z urzędu pracy),

- PIT-11A otrzymany od organu rentowego (np. z ZUS-u), jeśli organ ten nie był zobowiązany do sporządzenia obliczenia rocznego PIT-40A,

- PIT-8C - informacja o wypłaconym stypendium, o dochodach z innych źródeł (np. wartość umorzonego zobowiązania) oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (sprzedaż akcji),

- PIT-R informujący o kwotach wypłaconych z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

Zobacz: Jak rozliczyć PIT za 2014 rok >>

Na podstawie danych zawartych w tych informacjach w zeznaniu wykazuje się: przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody (bądź straty), zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki pobrane przez płatników.

Niezbędne jest również podanie kwoty przychodu wykazanej w zeznaniu rocznym za 2013 rok (złożonym w roku 2014). Są to dane, które zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji.

Ponadto, jeżeli osoba składająca zeznanie prowadzi działalność gospodarczą albo jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, do złożenia PIT niezbędny będzie również NIP.

Podatnicy, którzy chcą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej powinni przynieść dokumenty potwierdzające dokonane wydatków na cele rehabilitacyjne (faktury VAT, rachunki, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego).

"PIT. Komentarz 2015" dostępny jest w księgarni internetowej Profinfo >>

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego