Tematyka objęta szkoleniem:

1. Regulacje prawnokarne w kontekście audytów wywołanych podejrzeniem zaistnienia zdarzeń przestępczych.

2. Procedura zawiadomienia o przestępstwie.

3. Obowiązki sprawozdawcze biegłych rewidentów.

4. Potencjalne problemy prawne związane z audytem (ochrona danych osobowych,

rewizja pomieszczeń itp.).

5. Odpowiedzialność cywilnoprawna biegłych rewidentów.

Polscy biegli rewidenci, którzy wezmą udział w szkoleniu oraz spełnią pozostałe warunki znajdujące się na stronie internetowej EIFA (www.e-ifa.eu) będą mogli ubiegać się o przyznanie certyfikatu Registered Fraud Auditor (RFA).

Szkolenie odbędzie się w piątek 29 maja 2015 r. w siedzibie firmy Schönherr w Warszawie przy ul. Próżnej 9. Termin rejestracji - 24 kwietnia 2015 r.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego