Ustawa o CIT z nowym tekstem jednolitym

24 listopada w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26 października 2016 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U....

25.11.2016

Nowe wymagania UE dla komitetów audytu

Wsparcie członków komitetów audytu w skuteczniejszym wykonywaniu ich funkcji oraz poprawa komunikacji i współpracy między komitetami audytu a biegłymi rewidentami, regulatorami i interesariuszami to...

25.11.2016

Gminy zadłużone przez kredyty na inwestycje

Samorządy w Polsce mają 68 mld zł zadłużenia głównie przez kredyty na inwestycje. Teraz z projektami wyhamowały. Czekają na nowe dotacje z UE. Boją się też, że ręce będzie im wiązać pomysł nowej...

25.11.2016

Zmieni się wzór pełnomocnictwa ogólnego

Wzór pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1) i wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (OPO-1) zostaną dostosowane do zmian zawartych w ustawie o Krajowej Administracji...

24.11.2016

Reklama w prasie – jak sprawić, by była skuteczna?

Doradca podatkowy

Chociaż w ostatnich latach publikacje internetowe znacznie ograniczyły skuteczność mediów drukowanych, to te o zasięgu lokalnym mają się całkiem nieźle i warto je brać pod uwagę, jako element...

24.11.2016

Łatwiej zatrzymać niż pozyskać

Doradca podatkowy

W branży usług księgowych warto dbać o obecnych klientów co najmniej z dwóch powodów: biorąc po uwagę nakłady na marketing jest to po prostu tańsze, a po drugie realna szansa na nowe zlecenia...

24.11.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski