Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. (druk 1776) dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - wypracowania rozwiązań w obszarach opodatkowania i współpracy podatkowej najbardziej narażonych na negatywne konsekwencje międzynarodowego transferu zysków w celu uniknięcia opodatkowania  (np. e-handel, ceny transferowe, nadużywanie umów o unikanie podwójnego opodatkowania, sztuczne tworzenie wartości niematerialnych), a w konsekwencji uszczelnienia systemów podatkowych państw zaangażowanych w realizację projektu. Sprawozdawcą Komisji: Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych był poseł Artur Soboń. Do III czytania projektu Izba przystąpi w bloku głosowań.

O konwencji MLI informowaliśmy państwa w artykule: MLI nie zmieni sposobu rozliczania podatków przez Polaków żyjących za granicą.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów