Wzrost PKB w drugim kwartale niższy niż oczekiwano

Zgodnie z danymi GUS z 12 sierpnia 2016 r. dotyczącymi wyniku PKB w drugim kwartale, gospodarka polska odzyskuje stabilne tempo wzrostu, choć spodziewano się jeszcze większego przyspieszenia. W...

12.08.2016

MF nie zmieni przepisów ws. ulgi rehabilitacyjnej

Odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają wydatki na przystosowanie pojazdu mechanicznego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, a nie wydatki poniesione na zakup tego pojazdu....

12.08.2016

Nowe przepisy ws. zwolnień od podatku VAT

13 sierpnia br. wejdą w życie zmiany w przepisach w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Nowe regulacje związane są ze zmianą nazewnictwa procedur...

12.08.2016

Deficyt budżetu po lipcu niższy niż zakładano

MF opublikowało w czwartek harmonogram dochodów i wydatków budżetu '16. Wynika z niego, że deficyt po lipcu wyniesie 25,03 mld zł, czyli 45,7 proc. rocznego planu. Dostępny dotychczas projekt...

11.08.2016

Badanie efektów promocji

Doradca podatkowy

Do analizy skuteczności działań promocyjnych (m.in. reklamy i PR), można zastosować metodę DAGMAR. Efektywność promocji jest badana na kilku poziomach.

11.08.2016

Rola public relations w zarządzaniu firmą

Doradca podatkowy

Public relations poza swoją podstawową funkcją, czyli komunikowaniem się z otoczeniem i kształtowaniem wizerunku pełni jeszcze kilka ważnych zadań w procesie zarządzania firmą.

11.08.2016

We wtorek 16 sierpnia startuje system AIS/ICS

AIS/ICS umożliwi elektroniczne przesyłanie przywozowych deklaracji skróconych dla towarów przywożonych na obszar celny Unii Europejskiej z krajów trzecich. System, którego ogólnopolskie uruchomienie...

10.08.2016

Będą zmiany w organizacji administracji celnej

Minister finansów przygotował projekty rozporządzeń, które zmienią wykaz urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów i wykaz urzędów celnych, w których może być...

10.08.2016

W Polsce stale przybywa milionerów

Z danych zebranych z izb skarbowych wynika, że prawie 20 tys. osób zarobiło w ubiegłym roku więcej niż milion złotych - pisze Dziennik Gazeta Prawna.

10.08.2016