Uważaj jak się promujesz

Doradca podatkowy

Uleganie trendom i powielanie wzorców w promocji nie zawsze się opłaca. Lepiej zastanowić się, jak nas odbiorą klienci i czy przyjęta strategia komunikacji pokazuje kim naprawdę jesteśmy.

15.09.2016

MF dostosowuje kolejne przepisy do zmian w SC

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób...

14.09.2016

Projekt ustawy o KAS zaakceptowany przez rząd

Rząd poparł poselski projekt ustawy, który zakłada powołanie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) podporządkowanej ministrowi finansów, w miejsce obecnie funkcjonujących: administracji podatkowej,...

14.09.2016

System ochrony środowiska umożliwi zwolnienie z akcyzy

Zakłady energochłonne wykorzystujące wyroby węglowe do celów opałowych, chcąc nadal korzystać ze zwolnienia od akcyzy, będą musiały mieć systemy związane z ochroną środowiska lub zwiększaniem...

14.09.2016

Rząd za wysokimi karami dla wyłudzających VAT

Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra sprawiedliwości projekt nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, w którym proponuje się rozwiązania mające ograniczyć wyłudzanie...

14.09.2016

Zmieni się sposób nanoszenia znaków akcyzy na tytoń

Minister finansów przygotował projekt rozporządzenia wprowadzającego możliwość dodatkowego sposobu oznaczania znakami akcyzy opakowań jednostkowych tytoniu do palenia z możliwością wyboru pomiędzy...

14.09.2016

Rząd Francji obniży podatek dochodowy o miliard euro

Rząd Francji obniży w budżecie na rok 2017 wpływy z podatku dochodowego o miliard euro - podało w piątek francuskie ministerstwo finansów, co oznacza zamiar złagodzenia następstw wcześniejszych...

14.09.2016

W Trójmieście trwa głosowanie na budżet obywatelski

Od poniedziałku w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i w Rumii można głosować na projekty budżetu obywatelskiego. W ciągu najbliższych dwóch tygodni mieszkańcy wybiorą projekty, które zostaną zrealizowane w...

14.09.2016

Od 15 września zmiany organizacyjne w Służbie Celnej

W Dzienniku Ustaw zostały opublikowane zmiany do rozporządzenia w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub...

13.09.2016