W projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie nieco ponad 43 mld zł. Wartość ta jest wyższa w stosunku do zeszłorocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o 1,17 mld zł, tj. o 2,8 proc.

Jak wyjaśnia resort edukacji narodowej w odpowiedzi na interpelację nr 17917, w kwocie subwencji uwzględniono:
- dodatkowe środki w związku z podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli o 5 proc. od 1 kwietnia 2018 r. (oraz dodatkowe zwiększenie kwoty bazowej dla nauczycieli, tj. o 0,35 pp. ponad poziom 5 proc. podwyżki w związku z planowaną likwidacją dodatku mieszkaniowego),
- dodatkowe środki w związku z reformą edukacji opisane w ocenie skutków regulacji do ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania,
- dodatkowe środki związane ze zmianami z zakresu urlopu dla poratowania zdrowia, kształcenia dorosłych, dodatków socjalnych dla nauczycieli,
- zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz nauczycieli sześciolatków i dzieci starszych w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- przekazanie kilku szkół rolniczych do prowadzenia ministrowi rolnictwa, a więc wyłączenie ich z finansowania subwencją oświatową.

Środki części oświatowej subwencji ogólnej zostaną przekazane jednostkom samorządu terytorialnego w sposób i terminach określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
 

Finanse Komunalne Mirosław Stec  Finanse Komunalne
Miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych >>