Nowe wersje wzorów do rejestracji podatników VAT

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie, które zmienia wszystkie wzory dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług: VAT-R, VAT-5, VAT-5UE, VAT-Z.

04.01.2017

W 2017 roku wyższy próg przychodów w ryczałcie

Od 1 stycznia 2017 r. podniesiony został próg przychodów, który pozwala na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej do kwoty 250 000 euro.

04.01.2017

Główny księgowy wycenia arkusz inwentaryzacyjny

Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych powinni pamiętać przy przeprowadzaniu czynności inwentaryzacyjnych, nie tylko tych związanych z końcem roku, że to główny księgowy lub wskazany przez...

03.01.2017

Obowiązuje nowy wzór ws. kaucji gwarancyjnej

Określono nowy wzór wniosku VAT-28 w sprawie kaucji gwarancyjnej składanego w przypadku przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, podwyższenia wysokości, zmiany formy oraz zwrotu tej kaucji....

03.01.2017

Nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług

W związku ze zmianami wynikającymi z nowelizacji ustawy o VAT z 1 grudnia 2016 r., minister rozwoju i finansów wydał rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług,...

02.01.2017

Nowe wzory informacji VAT-27, VAT-UE i VAT-UEK

Począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r. będzie obowiązywać nowy wzór informacji podsumowującej i korekty tej informacji w obrocie krajowym (VAT-27), informacji podsumowującej o dokonanych...

02.01.2017

"Duża" nowelizacja ustawy o VAT wchodzi w życie

Ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT poprzez m.in. przywrócenie tzw. sankcji administracyjnej i ograniczenie rozliczeń kwartalnych - taki ma być efekt dużej noweli ustawy o VAT, która...

02.01.2017

Dokumentacja cen transferowych - zmiany w 2017 roku

1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące dokumentacji podatkowej transakcji lub innych zdarzeń pomiędzy podmiotami powiązanymi wprowadzone ustawą z 9 października 2015 r. o...

02.01.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski