Rozporządzenie określa:
1) sposób przesyłania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oraz
2) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone deklaracje.

Jest to pierwszy tekst jednolity tego rozporządzenia od momentu ogłoszenia w 2015 r. jego tekstu pierwotnego. Opublikowany tekst jednolity uwzględnia zmianę wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Finansów z 15.09.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. poz. 1508). Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów