Sven S. podejrzany jest o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą  mającą na celu osiąganie korzyści majątkowej z przestępstw karnoskarbowych związanych z fikcyjnym, karuzelowym obrotem różnymi towarami i wystawianiem faktur VAT, poświadczających nieprawdę, co do przeprowadzanych transakcji.

Z ustaleń śledztwa wynika, iż Sven S. w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, którą kierował zlecał poszczególnym członkom grupy wykonanie czynności polegających m.in. na podawaniu w deklaracjach podatkowych składanych  w I Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie nieprawdziwych danych dotyczących transakcji związanych ze sprzedażą wyrobów z platyny i sprzętu komputerowego.
Dane zawarte w złożonych deklaracjach wynikały z nierzetelnych faktur VAT, które nie dokumentowały faktycznie dokonanych transakcji narażając Skarb Państwa na nienależny zwrot podatku w łącznej kwocie nieco ponad 370 mln zł.

Dowody zgromadzone w sprawie wskazują, iż Sven S. był pomysłodawcą utworzenia grupy, pełnił w niej kierowniczą rolę opracowując mechanizmy mające prowadzić do skutecznego wyprowadzania środków przy wykorzystaniu rozliczeń podatkowych.

Oprócz Svena S. w śledztwie, na jego wcześniejszym etapie zarzuty usłyszało 8 innych osób, którym prokurator zarzuca popełnienie przestępstw karnoskarbowych związanych z wyłudzeniami podatku od towarów i usług.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów