3.09.2015 r. w godzinach nocnych funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji udali się do jednego z magazynów w Gądkach, gmina Kórnik, gdzie zatrzymali czterech mężczyzn, którzy rozładowywali samochód ciężarowy wraz z naczepą. Przedmiotem rozładunku były palety, na których znajdowały się owinięte papierem i folią papierosy marki „Marlboro" w ilości 345.000 paczek, po 20 sztuk każda, nieoznaczone polskimi znakami skarbowymi akcyzy.

Zatrzymanym zarzucono udział w przewozie przez terytorium Polski i przechowywaniu celem dalszej dystrybucji 6.900.000 sztuk wyrobów akcyzowych w postaci papierosów marki „Marlboro", nieoznaczonych uprzednio polskimi znakami akcyzy, od których to wyrobów akcyzowych nie został uiszczony podatek akcyzowy w wysokości 5.606.111,00 zł, czym narazili na uszczuplenie należność publicznoprawną wielkiej wartości.

Jest, to jest przestępstwo z art. 65 § 1 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 4 k.k.s. i art. 38 § 2 pkt 1 k.k.s. Dwaj oskarżeni odpowiadać będą za działanie w warunkach recydywy skarbowej.
Wobec sprawców na początkowym etapie śledztwa zastosowano tymczasowe aresztowania, a następnie dozór Policji, zakaz opuszczania kraju z jednoczesnym zatrzymaniem paszportu i poręczenie majątkowe.

Wszyscy oskarżeni przyznali się do popełnienia zarzucanego im przestępstwa, a jeden z nich wyraził wolę dobrowolnego poddania się karze.