Podatnicy, którzy prowadzą już działalność, a chcieliby stosować tę metodę od 2018 r., powinni do 22 stycznia 2018 r. zawiadomić organ podatkowy o wyborze tej formy rozliczenia. Zawiadomienie będzie ważne także w kolejnych latach. Ustawowy termin na zgłoszenie zmiany formy opodatkowania jest określony na 20 stycznia. W tym roku jest to sobota. Zmiany formy opodatkowania można zatem dokonać do poniedziałku 22 stycznia.

Zalety…

Jak tłumaczy Wojciech Skowyrko, samodzielny księgowy w BSO Outsourcing, podatek liniowy jest alternatywą dla skali podatkowej. Z opodatkowania w tej formie mogą skorzystać tylko osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Jest ona korzystna dla tych, którzy uzyskują wysokie dochody (nie mniej niż 100 tys. zł), nie rozliczają się ze współmałżonkiem i nie wychowują samotnie dzieci. Niewątpliwą zaletą jest stała dla całości osiąganych dochodów 19-proc. stawka podatku.

…ale również i wady
Zdaniem eksperta niestety istnieją również ograniczenia w stosowaniu tej formy opodatkowania. Wojciech Skowyrko wskazuje, że rozliczający się podatkiem liniowym nie mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku, ulgi prorodzinnej, czy też ulgi za internet, które są przeznaczone tylko dla rozliczających się na zasadach ogólnych. Jednakże podatnicy, którzy oprócz prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym osiągają dochody z innych źródeł rozliczanych według skali podatkowej (np. umowa o pracę), mają możliwość uwzględnienia tych ulg składając odrębną deklarację roczną.

Czytaj również: W styczniu można zmienić formę opodatkowania >>