Stawka podatku akcyzowego dla płynu do papierosów elektronicznych została określona na poziomie 0,5 zł/ml płynu, natomiast dla wyrobów nowatorskich w wysokości 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41 % średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.

Co istotne, opodatkowaniu będą podlegały płyny do papierosów elektronicznych zawierające nikotynę jak i płyny do papierosów elektronicznych beznikotynowe, gdyż są używkami stanowiącymi substytut tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Resort finansów wskazywał, że w przypadku opodatkowania akcyzą wyłącznie płynów zawierających nikotynę, badanie przez odpowiednie służby czy płyn zawiera nikotynę czy nie, byłoby bardzo kosztowne i czasochłonne oraz stanowiłoby pole do nadużyć. Objęcie płynu do papierosów elektronicznych podatkiem akcyzowym bez względu na zawartość nikotyny ma skutkować lepszą kontrolą państwa nad ich produkcją, przemieszczaniem i sprzedażą.

MERITUM Podatki 2018 Aleksander KaźmierskiMERITUM Podatki 2018 >>