Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 08.12.2017 r., nr 0111-KDIB4.4015.161.2017.2.MSI. Z opisu stanu faktycznego wynikało, że w siedzibie banku wnioskodawczyni otrzymała od swojego brata w gotówce darowiznę pieniężną w kwocie 200 tys. zł. Środki pieniężne brat wypłacił bezpośrednio ze swojego konta w tym banku. Wnioskodawczyni nie mogła otrzymać darowizny środków pieniężnych bezpośrednio na swoje konto bankowe, ponieważ było ono zajęte przez komorników. Wnioskodawczyni zgłosiła fakt otrzymania darowizny od brata na druku SD-Z2 do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zwolnienie darowizny z opodatkowania dla najbliższej rodziny

Najbliższa rodzina:

 • małżonka,
 • małżonek,
 • dzieci,
 • wnuki,
 • rodzice,
 • dziadkowie,
 • pasierb,
 • pasierbica,
 • rodzeństwo,
 • ojczym
 • macocha

może być zwolniona z konieczności zapłacenia podatku od spadków i darowizn po spełnieniu dwóch warunków. Pierwszym jest zgłoszenie otrzymania darowizny do urzędu skarbowego w ciągu pół roku. Drugim jest udokumentowanie otrzymania pieniędzy dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Przekazanie gotówki w banku to nie przelew

Dyrektor KIS zwrócił uwagę, że skoro środki pieniężne zostały przekazane wnioskodawczyni w formie gotówkowej, nawet w siedzibie banku, nie został spełniony warunek dający prawo do zwolnienia. W takim przypadku nie ma bowiem możliwości udokumentowania otrzymania darowizny dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy. Bez znaczenia są natomiast motywy, jakimi kierowały się strony darowizny decydując się na przekazanie darowizny w formie gotówki. Ustawodawca jednoznacznie wskazał, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby zwolnienie mogło zostać zastosowane.

Ustawa o podatku od spadków i, Paweł BorszowskiUstawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz
Komentarz omawia zmiany, które w założeniu mają przede wszystkim uszczelnić system podatkowy, ale także ograniczyć wątpliwości interpretacyjne. >>