Od 1 stycznia 2018 r. najmniejsi podatnicy VAT – mikroprzedsiębiorcy - mają obowiązek wysyłania JPK_VAT, czyli ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Wcześniej taki obowiązek miały duże przedsiębiorstwa (od lipca 2016 r.) oraz małe i średnie firmy (od 1 stycznia 2017 r.).

Potrzebny dodatkowy czas pracy

Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przeprowadził badania ankietowe wśród księgowych. Założeniem była próba oceny skutków wprowadzenia od stycznia 2018 r. obowiązkowego raportowania przez  najmniejszych przedsiębiorców.

Prof. Wiktor Gabrusewicz, prezes oddziału, zwraca uwagę na kilka istotnych kwestii. Tłumaczy, że pierwszą z nich jest dodatkowy czas pracy, jaki księgowi będą musieli poświęcić na zrealizowanie nowych obowiązków. Z raportu wynika, że zdecydowanie przeważająca większość księgowych (76 proc.), którzy mieli już do czynienia z JPK przyznaje, że pracy jest więcej. Jednocześnie przytłaczająca większość z nich (95 proc.) nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia.

Ceny usług księgowych

Z badania wynika, że większość (63 proc.) podmiotów komercyjnie zajmujących się księgowością pozostawiła ceny swoich usług bez zmian. Dane zebrane przez lex.pl wskazują, że jedna czwarta wprowadziła podwyżki – zazwyczaj ok. 50 zł netto.

Dodatkowe koszty zmian

Prof. Garbusewicz wskazuje dodatkowo na dość wysokie koszty wprowadzenia zmian, jeśli chodzi o dostosowanie oprogramowania księgowego lub jego wprowadzenie. Trzeba bowiem pamiętać, że część przedsiębiorców prowadziła swoją księgowość w formie papierowej i dla nich pojawienie się JPK będzie końcem pewnej ery. Będą teraz musieli zmierzyć się z cyfryzacją.

Cytowany w raporcie Marcin Gałka, specjalista ds. wdrażania i audytu programów ERP, zwraca uwagę, że wprowadzenie JPK, zwłaszcza dla małych i mikroprzedsiębiorstw, stanowi duże wyzwanie od strony organizacyjnej i infrastruktury informatycznej, a co za tym idzie - powoduje zwiększenie kosztów. Systemy księgowe, z wyjątkiem tych dostarczanych przez dużych producentów, są tylko częściowo przygotowane do obsługi JPK. Marcin Gałka podkreśla, że dodatkowym problemem jest konieczność zmian struktury pliku, na podstawie wytycznych publikowanych przez Ministerstwo Finansów tylko z niewielkim wyprzedzeniem. Udostępniony przez ministerstwo program Klient JPK 2.0 radzi sobie dobrze tylko z typowymi operacjami gospodarczymi i nie przewiduje obsługi mniej standardowych wariantów, które pojawiają się w obrocie gospodarczym.

Raport został opracowany na podstawie wyników sondażu przeprowadzonego wśród 361 przedstawicieli zawodów księgowych z całej Polski.

Od lipca dodatkowe obowiązki

Na zakończenie warto dodatkowo przypomnieć, że od 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, będą obowiązani przekazywać inne struktury JPK na żądanie organów podatkowych. JPK na żądanie obejmą: księgi rachunkowe – JPK_KR, wyciąg bankowy – JPK_WB, magazyn – JPK_MAG, faktury VAT – JPK_FA, podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR, ewidencja przychodów.

Zobaczymy, w jaki sposób to obciążenie wpłynie na rynek usług księgowych.
 

Jednolity Plik Kontrolny Jacek Drzazga Jednolity Plik Kontrolny
Publikacja przedstawia praktyczne wskazówki odnoszące się do przygotowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów, zarówno od strony prawnopodatkowej jak i technicznej. >>

Na temat JPK przeczytasz również w poradniku pt.
JPK_VAT - od 2018 r. nowy obowiązek dla mikroprzedsiębiorców >>