1 MERITUM Podatki 2018.
Autor: Aleksander Kaźmierski (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2017.
Atutem książki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony "żargonu" prawniczego pozwala na korzystanie z książki także osobom zajmującym się sprawami podatkowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Ordynacja podatkowa. 426 wyjaśnień i interpretacji.
Autor: Marek Kwietko-Bębnowski.
Rok wydania: 2016.
Publikacja stanowi praktyczny komentarz do przepisów ordynacji podatkowej oparty przede wszystkim na orzecznictwie NSA. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Aspekt kadrowo-podatkowy wykorzystania samochodów służbowych w celach prywatnych. Pytania i odpowiedzi.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2015.
Publikacja przeznaczona jest dla pracowników działów kadrowych i biur rachunkowych, księgowych, doradców podatkowych oraz dla osób korzystających z aut służbowych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Rozliczanie podatku u źródła.
Autor: Jarosław Sekita.
Rok wydania: 2017.
W książce omówiono m.in. zagadnienia takie jak: certyfikat rezydencji, opodatkowanie dywidend, opodatkowanie odsetek, opodatkowanie należności licencyjnych, opodatkowanie transportu międzynarodowego, opodatkowanie usług niematerialnych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 
Rozliczanie podatku u źródła
Jarosław Sekita
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł
 

5. Podatki i opłaty dotyczące nieruchomości.
Autor: Ryszard Strzelczyk.
Rok wydania: 2016.
W publikacji omówiono - oprócz podatku od nieruchomości oraz podatków rolnego i leśnego - kwestie nabywania i posiadania nieruchomości oraz obrotu nimi w kontekście podatku od czynności cywilnoprawnych, VAT, podatków dochodowych, a także podatku od spadków i darowizn. Przedstawiono problematykę opłat: planistycznej, adiacenckiej, sądowej, jak również zagadnienia taksy notarialnej oraz opłat związanych z użytkowaniem wieczystym. 

Fragment publikacji (.pdf)