Wprowadzenie do polskiego prawa postanowień tzw. dyrektywy usługowej, ktra znosi bariery w...
Aneta Mościcka
09.12.2009
Większość polskich firm nie ujmuje w sprawozdaniach finansowych ryzyk, ktre powstają w związku z...
Aneta Mościcka
08.12.2009
Komentarz omawia przepisy obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. ustawy o podatku tonażowym....
Dariusz Strzelec
08.12.2009
Termin do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w związku z wejściem w życie orzeczenia...
Aneta Mościcka
07.12.2009
Od dnia 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wydawania interpretacji podatkowych...
Dariusz Strzelec
07.12.2009
W obecnym stanie prawnym, skutki podatkowe związane ze zbywaniem udziałw w spłce z o.o. są...
Edyta Głębicka
07.12.2009
W obecnym stanie prawnym, skutki podatkowe związane ze zbywaniem udziałw w spłce z o.o. są...
Edyta Głębicka
07.12.2009
Zgodnie z właściwymi przepisami wykonawczymi do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i...
04.12.2009
Określone podmioty Służby celnej mają status organw podatkowych, a jednocześnie są rwnież organami...
03.12.2009
W komentarzu poddano analizie konsekwencje podatkowe stosowania cen transferowych w obrocie...
Marcin Jamroży
01.12.2009