Od 1 stycznia obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw....
Katarzyna Bogucka
03.01.2013
Amerykanie uniknęli na razie klifu fiskalnego - automatycznej podwyżki podatków i cięć wydatków...
PAP
02.01.2013
Deficyt na rachunku obrotów bieżących po trzecim kw. 2012 r. wyniósł 3 mld 367 mln euro i był...
PAP
02.01.2013
Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie sposobu przesyłania deklaracji i podań...
Katarzyna Bogucka
02.01.2013
Pozostający w separacji związku małżeńskiego ojciec dzieci, którego sąd nie pozbawił władzy...
Jolanta Mazur
02.01.2013
Na dzisiejszym posiedzeniu, Rada Ministrów zajmie się przedłożonym przez ministra finansów...
Jolanta Mazur
02.01.2013
Dług publiczny w relacji do PKB w 2012 roku wyniósł poniżej 53 proc. - potwierdził na Facebooku...
PAP
02.01.2013
Weszła w życie nowelizacja ustawy o finansach publicznych. Jej zadaniem jest ograniczenie wpływu...
PAP
02.01.2013
Weszła w życie tzw. trzecia ustawa deregulacyjna, która ma ułatwić działalność przede wszystkim...
PAP
02.01.2013
Zmiany dotyczą przede wszystkim ograniczeń w korzystaniu z popularnych ulg: prorodzinnej i...
Jolanta Mazur
02.01.2013
Osoby zamożne, które mają jedno dziecko nie mogą w tym roku skorzystać z tzw. prorodzinnej ulgi...
PAP
02.01.2013
Zastosowanie niższych stawek podatku będzie możliwe jedynie w przypadku, gdy pozostała część...
Krzysztof Kamiński
02.01.2013
O zakwalifikowaniu określonego znaku do kategorii świadczeń nie będących rzeczowymi w rozumieniu...
Michał Malinowski
02.01.2013
W latach 2013-2014 będzie obowiązywało nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku...
Jolanta Mazur
02.01.2013
Od 1 stycznia 2013 r. można składać deklaracje podatkowe za 2012 r. Akcja wysyłania PIT-ów za 2012...
PAP
01.01.2013
Senat USA zatwierdził we wtorek porozumienie, które pozwala uniknąć klifu fiskalnego, czyli...
PAP
01.01.2013
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ratyfikacji protokołu zmieniającego...
PAP
01.01.2013
Wjeżdżając od strony belgijskiej mija się owce na pastwisku. Z kolei od strony francuskiej...
PAP
31.12.2012
Dług publiczny w relacji do PKB, liczony według metodologii krajowej, w 2012 roku powinien się...
PAP
31.12.2012
Na styczniowym posiedzeniu RPP decyzja o obniżce stóp procentowych o więcej niż 25 pb byłaby...
PAP
31.12.2012
Ministerstwo Finansów chce zliberalizowało standardy przesyłania i przechowywania faktur w formie...
Jolanta Mazur
31.12.2012
Podatnik nie ma uprawnienia do jednostronnego kształtowania terminu rozpoczęcia korzystania ze...
Michał Malinowski
31.12.2012
1 stycznia wejdą w życie opublikowane w sobotę 29 grudnia rozporządzenia wykonawcze wydane przez...
Jolanta Mazur
31.12.2012
Późniejsze obniżenie wartości rynkowej akcji będących przedmiotem umowy zamiany pozostaje bez...
Jolanta Mazur
31.12.2012
Nabycie gospodarstwa rolnego będzie w tym przypadku korzystało ze zwolnienia od podatku od spadków...
Krzysztof Kamiński
31.12.2012
Od 1 stycznia 2013 r. wejdą w życie zmiany w zakresie transakcji transgranicznych dotyczące momentu...
Jolanta Mazur
31.12.2012
Od 1 stycznia 2013 r. w wyniku zmian przepisów regulujących kwestię zwrotów podatku VAT oraz...
Jolanta Mazur
31.12.2012
Jednostka powinna rozpoznawać przychód w księgach rachunkowych proporcjonalnie do stopnia...
Marcin Michalak
31.12.2012
Zmiany w ustawie o VAT, które zaczną obowiązywać w 2013 r. mają dostosować polskie prawo do...
PAP
31.12.2012
Od 1 stycznia 2013 r. zlikwidowany zostanie Monitor Polski B, pozostanie jedynie Monitor Sądowy i...
PAP
31.12.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski