Rząd przyjmując założenie, że ulga na dzieci to element polityki prorodzinnej wspierający rodziny...
Jolanta Mazur
04.07.2012
Zamożne rodziny z jednym dzieckiem stracą prawo do ulgi prorodzinnej, ale wielodzietne rodziny na...
PAP
04.07.2012
Opiniom sporządzonym na zlecenie strony nie można przypisać waloru dowodu z opinii biegłego, nawet,...
Michał Malinowski
04.07.2012
Świadczenie gratisowych usług fryzjerskich nie podlega w przedstawionej sytuacji opodatkowaniu VAT....
Tomasz Krywan
04.07.2012
W Dzienniku Ustaw z 3 lipca w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z 10 maja 2012 r....
Jolanta Mazur
04.07.2012
Wśród zmian zaproponowanych przez resort gospodarki w projekcie założeń tzw. trzeciej ustawy...
Katarzyna Bogucka
03.07.2012
Dochody budżetu państwa z podatku od wydobcia niektórych kopalin wyniosły na koniec maja 2012 roku...
PAP
03.07.2012
Decyzją Komisji Europejskiej z 26 czerwca została powołana grupa ekspertów ds. VAT. Zadaniem...
Katarzyna Bogucka
03.07.2012
W przypadku gdy ponad 50 proc. powierzchni budynku przeznaczone jest na cele mieszkalne, co...
Katarzyna Bogucka
03.07.2012
Komisja zapowiada zaostrzenie walki z nadużyciami podatkowymi w krajach Unii Europejskiej. Projekty...
Jolanta Mazur
03.07.2012
Wartość karty doładowującej do prywatnego telefonu otrzymanej od pracodawcy będzie stanowiła...
Krzysztof Klimek
03.07.2012
2 lipca zostało opublikowane i weszło w życie rozporządzenie dotyczące prowadzenia ewidencji...
Jolanta Mazur
03.07.2012
Liczne kontrowersje budzi zagadnienie konsekwencji podatkowych świadczenia nieodpłatnych usług...
Jolanta Mazur
03.07.2012
Zwolnieniu od podatku CIT podlega dochód z działalności gospodarczej, prowadzonej na terenie...
Michał Malinowski
03.07.2012
Przychodem stowarzyszenia będzie jedynie saldo rachunku bankowego w wysokości określonej w dacie...
Krzysztof Klimek
02.07.2012
Resort finansów proponuje podwyższenie ulgi prorodzinnej na czwarte i następne dziecko o 100 proc....
PAP
02.07.2012
Wyłączenie z podatku od towarów i usług bezpłatnej pomocy prawnej oraz zwolnienie otrzymującego...
Katarzyna Bogucka
02.07.2012
Początkowo zastanawiano się, co rozumieć pod pojęciem zawiadomienie o zmienionej interpretacji....
Piotr Szybka
02.07.2012
Na stronie internetowej resortu finansów został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie...
Katarzyna Bogucka
02.07.2012
Następca prawny zainteresowanego może skorzystać z ochrony, jaką daje interpretacja indywidualna...
Michał Malinowski
02.07.2012
Należałoby ujednolicić zapisy dotyczące nabywania towarów oraz usług w przypadku, gdy dostawca...
Jolanta Mazur
02.07.2012
Dostawa w ramach jednej transakcji lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych...
Jolanta Mazur
02.07.2012
Ministerstwo Finansów przygotowało nowelizację ustawy o VAT. Przewiduje ona m.in. zmianę momentu...
Jolanta Mazur
02.07.2012
Rząd nie przewiduje wprowadzenia podatku katastralnego - zapewnił premier Donald Tusk. To odpowiedź...
PAP
29.06.2012
W związku z wątpliwościami, które pojawiły się w toku zakończonych konsultacji społecznych Założeń...
PAP
29.06.2012
W Ministerstwie Finansów nie są prowadzone prace nad zmianą zasad opodatkowania nieruchomości, a w...
Jolanta Mazur
29.06.2012
W wypadku wprowadzenia podatku katastralnego PiS planuje akcje społeczne i skargę do Trybunału...
PAP
29.06.2012
Podatki w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii i Rosji są najmniej stabilne w Europie. Najwyżej równowagę...
Jolanta Mazur
29.06.2012
Odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej przez firmę...
Tomasz Krywan
29.06.2012