W Ministerstwie Finansów nie są prowadzone prace nad zmianą zasad opodatkowania nieruchomości, a w...
Jolanta Mazur
29.06.2012
W wypadku wprowadzenia podatku katastralnego PiS planuje akcje społeczne i skargę do Trybunału...
PAP
29.06.2012
Podatki w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii i Rosji są najmniej stabilne w Europie. Najwyżej równowagę...
Jolanta Mazur
29.06.2012
Odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej przez firmę...
Tomasz Krywan
29.06.2012
Czy w związku z wakacyjną pracą dziecka nie stracimy ulgi rodzinnej, dlaczego warto brać paragon,...
Jolanta Mazur
29.06.2012
Ministerstwo Fiinansów poinformowało, że obecnie nie prowadzi żadnych prac zmierzających do...
Jolanta Mazur
29.06.2012
Odsetki od kredytu zapłacone po dniu wprowadzenia lokalu do ewidencji środków trwałych będą...
Artur Kowalski
29.06.2012
Projekt nowelizacji ustawy o VAT zawiera liczne błędy legislacyjne; ponadto części przedsiębiorców...
PAP
29.06.2012
Kampanię promującą elektroniczny system zwrotu podatku VAT dla podróżnych wywożących za granicę UE...
PAP
28.06.2012
Brak pisemnego poinformowania właściwego naczelnika urzędu celnego o formie prowadzenia ewidencji...
Katarzyna Bogucka
28.06.2012
Wprowadzenie możliwości żądania odsetek podatkowych od zwrotu akcyzy po terminie - to kolejna z...
Katarzyna Bogucka
28.06.2012
Zgodnie z art. 3 2 ppsa kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne...
Piotr Szybka
28.06.2012
Minimalne sankcje za przestępstwa podatkowe, transgraniczny identyfikacyjny numer podatkowy, karta...
Katarzyna Bogucka
28.06.2012
Czynność wniesienia do spółki osobowej akcji, pozostaje neutralna podatkowo i nie skutkuje...
Jolanta Mazur
28.06.2012
Zbyciem ekspektatywy kreuje przychody z praw majątkowych. Dochody pochodzące z tych przychodów są...
Adam Bartosiewicz
28.06.2012
W swoim wystąpieniu na forum Bundestagu kanclerz Angela Merkel poinformowała, że w środę jej rząd...
PAP
28.06.2012
Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się w środę za ratyfikacją protokołu o zmianie...
PAP
28.06.2012
Wprowadzenie w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami faktur uproszczonych, których forma zbliżona...
Jolanta Mazur
28.06.2012
Wśród postulatów tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej znalazła się propozycja stosowania formy...
Katarzyna Bogucka
27.06.2012
W celu wypracowania zharmonizowanych zasad dotyczących upoważnionych przedsiębiorców (AEO) przez...
Katarzyna Bogucka
27.06.2012
Cechą różnicującą budynki od budowli jest m.in. wydzielenie pewnej przestrzeni przez przegrody...
Michał Malinowski
27.06.2012
Osoba otrzymująca przeciętne wynagrodzenie odda państwu aż 2235 zł więcej niż rok wcześniej wynika...
Jolanta Mazur
27.06.2012
Tak dostosujemy parametry zmian w uldze prorodzinnej, aby budżet na nich nie skorzystał -...
PAP
27.06.2012
Sąd administracyjny nie może kazać organom podatkowym, by nie stosowały niekonstytucyjnego...
PAP
27.06.2012
Nie jest możliwa dzierżawa drugiemu małżonkowi nieruchomości, która wchodzi w skład wspólności...
Krzysztof Klimek
27.06.2012
Gdy w umowie leasingu nie znajduje się zapis, zgodnie z którym konkretna opłata leasingowa jest...
Jolanta Mazur
27.06.2012
Podniesienie maksymalnej wartości składnika z 3500 zł do 6000 zł uprawniającej do zaliczenia...
Katarzyna Bogucka
26.06.2012
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjął wniosek Komisji Europejskiej dotyczący...
Katarzyna Bogucka
26.06.2012
Podstawowym celem zawierania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jest zapewnienie, aby...
Tomasz Krywan
26.06.2012
Kasy fiskalnej nie trzeba wykazywać w spisie z natury
Paweł Ziółkowski
26.06.2012