Ministerstwo Finansów chce, zgodnie z regulacjami unijnymi, zliberalizować standardy przesyłania i...
Jolanta Mazur
30.10.2012
Eksperci PKPP Lewiatan przedstawili swoją opinię dotyczącą projektu zmiany rozporządzenia w sprawie...
Jolanta Mazur
30.10.2012
Nie ma przeszkód, aby pracodawca przyznając pracownikowi nieodpłatne świadczenie przyznał mu...
Tomasz Krywan
30.10.2012
Wpływy do budżetów państwa, krajów związkowych i samorządów w Niemczech mają w tym roku po raz...
Lepiarz Jacek
30.10.2012
Nie można wskazywać na faktycznie zastosowany kurs w sytuacji, gdy w istocie nie dochodzi do...
Michał Malinowski
30.10.2012
Cypryjska prezydencja proponuje minimum 50 mld euro cięć do propozycji budżetu UE na lata 2014-20,...
Czerny Inga
30.10.2012
Cypryjska prezydencja przedstawiła propozycję budżetu UE na lata 2014-20, zakładającą cięcia o...
Kot Michał
30.10.2012
Wśród zmian zaproponowanych w projekcie założeń projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania...
Katarzyna Bogucka
29.10.2012
Jeśli leki wydano w lipcu, to należy ująć sprzedaż w lipcu (oczywiście w kwotach otrzymanych od...
Adam Bartosiewicz
29.10.2012
Pojazdy typu pick-up, które spełniają wymagania klasyfikacji do kodu 8703 podlegają akcyzie -...
Katarzyna Bogucka
29.10.2012
Odniesienie się do przeciętnych cen w wybranych tylko dzielnicach, a nie do przeciętnych cen w...
Michał Malinowski
29.10.2012
Tegoroczna edycja spotkań dla przedstawicieli firm i obsługujących ich doradców podatkowych...
Agnieszka Koziarek
29.10.2012
Doradca podatkowy
30 października mija termin składania w Ministerstwie Finansów wstępnego zapotrzebowania na znaki...
Jolanta Mazur
29.10.2012
1 grudnia wejdzie w życie umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do...
Jolanta Mazur
29.10.2012
Podatnicy za zaskarżenie interpretacji podatkowej zapłacą 750 zł i ewentualne kolejne 750 zł, jeśli...
Jolanta Mazur
29.10.2012
W tym roku firmy przestaną sztucznie obniżać swoje listopadowe dochody, co robiły dotychczas, by...
Musiał Marcin
29.10.2012
W kontekście wskazanego przez podatnika stanu faktycznego sąd administracyjny może jedynie...
Michał Malinowski
29.10.2012
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział w sobotę, że Polska będzie bronić...
Rausz Jerzy
29.10.2012
Premier Donald Tusk powiedział w piątek, że 300 mld zł dla Polski w budżecie UE na lata 2014-2020...
Jabłońska-Andrzejczuk Agata
29.10.2012
To już ostatnie dni na zgłaszanie uwag do projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania...
Agnieszka Koziarek
26.10.2012
Doradca podatkowy
Lubuska Izba Rolnicza (LIR) wystosowała do samorządowców pismo, w którym zwraca się o ustalenie...
Rynkiewicz Marcin
26.10.2012
Zamierzam aktywnie wspierać rząd w batalii o jak najlepsze dla Polski rozwiązania w kwestii...
Jabłońska-Andrzejczuk Agata
26.10.2012
Umowa przenosząca posiadanie nieruchomości będącej w zarządzie Lasów Państwowych, zawarta z...
Jolanta Mazur
26.10.2012
W 2013 r. czekają nas rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług. Nad zmianami w tej...
Agnieszka Koziarek
26.10.2012
Doradca podatkowy
Podatnikowi przysługuje na wniosek zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od...
Michał Malinowski
26.10.2012
Z dotychczasowych negocjacji o budżecie UE na lata 2014-2020 i analiz ekspertów wynika, że Polska...
Czerny Inga
26.10.2012
Gmina i Skarb Państwa są zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości (podatku leśnego) od...
Katarzyna Bogucka
26.10.2012
Jeżeli podatnik uzyskuje przychody z działalności gospodarczej polegającej na udzielaniu...
Radosław Kowalski
26.10.2012
Wskutek przyjęcia odmiennych zasad ustalania podstawy opodatkowania budynku i budowli na gruncie...
Jolanta Mazur
26.10.2012
Wydatki na zakup usług gastronomicznych, cateringowych oraz produktów związanych z organizacją...
Jolanta Mazur
26.10.2012