Gdy płatność jest otrzymana na poczet przyszłych, nieskonkretyzowanych usług, m.in. co do ich rodzaju lub zakresu, to nie jest ona zaliczką w rozumieniu VAT i z tego powodu nie powoduje powstania obowiązku podatkowego - orzekł w środę WSA w Warszawie.

Rozpatrywana przez WSA sprawa dotyczyła podatnika, który otrzymywał od kontrahentów kwoty pieniężne na poczet przyszłych usług. Jednak na moment otrzymania pieniędzy, pomiędzy podatnikiem i kontrahentem nie był skonkretyzowany rodzaj przyszłych usług oraz ich zakres. Wątpliwości dotyczyły tego, czy w takiej sytuacji mamy do czynienia z zaliczką w rozumieniu przepisów o VAT, która wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego.

Izba skarbowa stała na stanowisku, że przyszłe świadczenia nie zostały skonkretyzowane, obowiązek podatkowy powstanie przed wykonaniem usług, tj. w momencie otrzymania przez podatnika środków pieniężnych. Podatnik zaskarżył tę interpretację twierdząc, że nie można w takim wypadku mówić o zaliczce.

Jak wskazywał pełnomocnik podatnika - doradca podatkowy Michał Borowski z Kancelarii Ożóg i Wspólnicy - aby dana płatność powodowała powstanie obowiązku podatkowego w VAT, przyszłe świadczenie musi być skonkretyzowane zarówno co do rodzaju, zakresu, jak i stron transakcji. Taka wykładnia przepisów o VAT została potwierdzona zarówno przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i przez polskie sądy administracyjne - wskazywał pełnomocnik.

W wyroku z 11 stycznia 2012 r. (sygn. III SA/Wa 1269/11) WSA w Warszawie podzielił stanowisko podatnika i uchylił w całości skarżoną interpretację. Sąd potwierdził, że gdy dana płatność jest otrzymana na poczet przyszłych nieskonkretyzowanych usług, m.in. co do ich rodzaju lub zakresu, to nie powoduje ona powstania obowiązku podatkowego w VAT.

Wyrok nie jest prawomocny.