Szwajcaria zgodziła się w środę na amerykańskie żądania w sprawie ujawnienia aktywów obywateli USA...
Kot Michał
29.05.2013
Polska może o dwa lata dłużej uzdrawiać finanse publiczne, czyli ma zbić deficyt finansów...
PAP
29.05.2013
Trybunał Konstytucyjny 6 grudnia ubiegłego roku bezterminowo odroczył rozprawę, na której...
Jolanta Mazur
29.05.2013
Środki pieniężne otrzymane przez akcjonariusza z tytułu likwidacji SKA nie stanowią dla niego...
Michał Malinowski
29.05.2013
Argumenty prawne wynikające w unijnych dokumentów wskazują, że Polska dostanie dodatkowy rok na...
PAP
29.05.2013
Rzecznika Praw Obywatelskich uważa, że w wyniku udzielenia indywidualnej interpretacji podatkowej,...
Jolanta Mazur
29.05.2013
Zgodnie z nową wersją projektu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie OPP będzie...
Katarzyna Bogucka
29.05.2013
Jakie są relacje pomiędzy tymi rodzajami przychodów, skoro wiadomo, że przedsiębiorca będący osobą...
Agnieszka Matłacz
29.05.2013
Obowiązek dokonywania przeglądów technicznych ciąży na podatniku, który stracił zwolnienie od...
Adam Bartosiewicz
29.05.2013
Muszą być wprowadzone regulacje podatkowe, które umożliwią rozwój biznesu w Polsce uważa Zygmunt...
Jolanta Mazur
29.05.2013
Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31...
PAP
29.05.2013
Zaledwie 26 proc. portugalskich podmiotów gospodarczych odprowadza podatek dochodowy od osób...
Zatyka Marcin
29.05.2013
Resort finansów zapoznał się z opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki projektem Programu rozwoju...
Katarzyna Bogucka
29.05.2013
Nie ma przeszkód, aby strony umowy najmu uzgodniły odrębne rozliczenie dotyczące odpłatności z...
Michał Malinowski
29.05.2013
Wczoraj do Sejmu wpłynął projekt zmian w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania...
Katarzyna Bogucka
28.05.2013
Różnica pomiędzy wysokością opłaty za kilogram tuszy upolowanego dzika pobieranej przez koło...
Jolanta Mazur
28.05.2013
Resort finansów planuje w tym roku renegocjować umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania ze...
Jolanta Mazur
28.05.2013
Opodatkowanie 19-proc. ryczałtem bonusów pieniężnych wypłacanych klientom przez banki w związku z...
Jolanta Mazur
28.05.2013
Długo oczekiwana przez podatników i w końcu wprowadzona w 2005 r. do podatku od towarów i usług...
Jolanta Mazur
28.05.2013
Wczoraj odbyło się spotkanie Prezydenta z przedstawicielami klubów parlamentarnych na temat...
Katarzyna Bogucka
28.05.2013
Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a...
Jolanta Mazur
28.05.2013
Trzeba będzie się zarejestrować dla celów podatku akcyzowego i złożyć wniosek o wydanie podatkowych...
Adam Bartosiewicz
28.05.2013
Resort finansów zapowiedział opodatkowanie polisolokat, a one znikają z polskiego rynku informuje...
PAP
28.05.2013
Portugalskie ministerstwo finansów skierowało w poniedziałek na ulice blisko 2,5 tys. inspektorów...
PAP
28.05.2013
Walka z oszustwami podatkowymi to drugi obok energii najważniejszy temat poruszony na szczycie Rady...
Katarzyna Bogucka
28.05.2013
Skarga kasacyjna, jako pismo w postępowaniu sądowoadministracyjnym, powinna być w sporządzona w...
Michał Malinowski
28.05.2013
Przedwczesne opodatkowanie łupków może zahamować inwestycje i rozwój branży wydobywczej, dlatego...
Jolanta Mazur
28.05.2013
Bardziej zdecydowane rozluźnienie polityki pieniężnej mogłoby być jednym z czynników pobudzających...
PAP
28.05.2013
Zapłata zasądzonej na rzecz podwykonawcy kwoty wynikającej z wyroku sądu zobowiązującego spółkę,...
Jolanta Mazur
27.05.2013
Coraz więcej resort finansów wydaje na niekorzystne lub naruszające prawo indywidualne...
Jolanta Mazur
27.05.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski