Rządowe Centrum Legislacji (RCL) ma wątpliwości co do terminu wejścia w życie nowego podatku od wydobycia niektórych kopalin, który w projekcie ustawy został określony na 1 marca 2012 roku.

W opinii RCL niezbędne jest takie wyznaczenie terminu wejścia w życie projektu, aby zapewnić odpowiednie vacatio legis, pozwalające na przygotowanie się przyszłych podatników.

Wątpliwości budzi zaproponowany termin wejścia w życie projektu określony w art. 25 na dzień 1 marca 2012 r., z uwagi na etap prac legislacyjnych oraz konieczność dostosowania się przyszłych podatników do dokonywania pomiaru wydobytej rudy miedzi oraz prowadzenie ewidencji. Niezbędne byłoby zatem takie wyznaczenie terminu wejścia w życie projektu, aby zapewnić odpowiednie vacatio legis pozwalające na przygotowanie się przyszłych podatników do stosowania ustawy, przy uwzględnieniu także planów gospodarczych i finansowych przyszłych podatników - napisało RCL w piśmie z uwagami do projektu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Wątpliwości do konstrukcji nowego podatku złożył także resort skarbu, który proponuje weryfikację metodologii naliczania podatku od wydobycia niektórych kopalin. Oprócz ceny metali powinno się uwzględnić m.in. koszty wydobycia oraz efektywność produkcji związaną ze złożami. W ocenie MSP podatek powinien być uznany jako koszt w rozumieniu podatku dochodowego oraz mieć prostą i przewidywalną strukturę.

Z opublikowanego w piątek wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów na 2012 rok wynika, że rząd powinien w styczniu 2012 roku przyjąć projekt ustawy wprowadzający podatek od wydobycia niektórych kopalin m.in. miedzi i srebra.

Na początku grudnia resort finansów opublikował projekt ustawy o podatku od wydobycia miedzi i srebra. Projekt zakłada, że w przypadku, gdy średnia cena miedzi nie przekracza 13 tys. zł/t, stawka podatkowa za tonę wydobytej miedzi wynosi 130 złotych.

W przypadku ceny przekraczającej 13 tys. zł/t stawka podatkowa wyniesie - według wzoru - 0,025 x średnia cena miedzi plus (0,001 x średnia cena miedzi) do potęgi 2,6.

Natomiast w przypadku, gdy średnia cena miedzi przekracza 52 tys. zł/t stawka podatkowa za tonę wydobytej miedzi wynosi 32 tys. zł.

W przypadku srebra, gdy średnia cena srebra nie przekracza 1000 zł/kg stawka podatkowa za kilogram wydobytego srebra wynosi 10 zł, a gdy średnia cena srebra przekracza 1000 zł/kg stawkę podatkową oblicza się na podstawie wzoru: 0,1 x średnia cena srebra plus (0,001 x średnia cena srebra) do potęgi 4,5. W przypadku, gdy cena srebra przekracza 6000 zł/kg stawka podatkowa za kilogram wydobytego srebra wynosi 3800 zł.

Resort podał też w uzasadnieniu do projektu ustawy, że podatek kopalniany ze złóż miedzi i srebra ma przynieść budżetowi 1,8 mld zł w 2012 roku, a w kolejnych latach 2,2 mld zł. W uzasadnieniu ministerstwo określiło datę wejścia ustawy w życie na 1 marca 2012 roku, a wcześniej resort zapowiadał, że podatek wejdzie w życie 1 kwietnia 2012 roku.